web
analytics
ذهن قوی چیست؟mental toughness | کافه راز

ذهن قوی چیست؟mental toughness

توانایی سخت کار کردن و نشان دادن واکنشی انعطاف پذیر نسبت به شکست ها و شرایط دشوار، یک ویژگی درونی که به افراد این توانایی را می دهد که سخت کار کنند و به دنبال علایق و اهداف طولانی مدت خود باشند.