web
analytics
چگونه در جایی که صحبت کردن سخت است صحبت کنیم؟ | کافه راز

برچسب:, , ,

کافه راز

چگونه در جایی که صحبت کردن غیرممکن است، صحبت کنیم؟

گاهی اوقات ما فقط دوست داریم تنها باشیم. وقتی عصبانی، ناامید یا ناراحت هستید شاید خیلی...