web
analytics
چگونه ببخشیم؟ | کافه راز

برچسب:, , ,

بخشش و فراموشی

روشهای بخشیدن

۴ روش برای اینکه کاملا ببخشید و فراموش کنید بخشش از صفات انسانهای قوی است (گاندی) ترجمه شده...