web
analytics
چطور نه بگوییم | کافه راز

برچسب:, ,

چطور نه بگوییم

چه طور نه بگوییم بدون اینکه دیگران را ناراحت کنیم

ترجمه شده توسط کافه راز :گاهی اوقات پیش می آید که می خواهید به چیزی نه بگویید اما نمی توانید،...