web
analytics
چرا برای رسیدن به اهداف باید اهداف را بنویسیم؟ | کافه راز

برچسب:, , , ,

کافه راز

اهمیت نوشتن اهداف را می‌دانید؟

چه خوب است که انسان رویا داشته باشد و از آن بهتر زمانی است که هدف داشته باشد. رویا، یک هدف بدون...