web
analytics
پذیرش شکست ،پیشرفت، دستیابی به موفقیت | کافه راز

برچسب:, ,

پذیرش شکست

پذیرش شکست :چرا باید یادبگیریم که شکست را بپذیریم؟

ترجمه شده توسط تیم کافه راز: با وجود اینکه به ما یاد داده اند که شکست را بپذیریم، اما بازهم کار...