web
analytics
نیمکره ی چپ فعالتر | کافه راز

برچسب:, , ,

نیمکره چپ

نشانه های اینکه در شما نیمکره ی چپ مغز غالب است و چطور از این حالت بهترین استفاده را داشته باشید

ترجمه شده توسط کافه راز : آیا می دانید به عنوان انسانی که نیمکره ی چپ مغزش فعالتر است چه ویژگی...