web
analytics
نه گفتن | کافه راز

برچسب:, , , ,

کافه راز

۱۴ چیزی که لازم نیست همیشه به آن‌ها جواب مثبت بدهید

ما همیشه مجبور نیستم به تمام درخواست‌های دیگران یا چیزهایی که ما را وسوسه می‌کنند یا...