web
analytics
نه گفتن ، روش نه گفتن ، تسکین استرس | کافه راز

برچسب:

say no

به افرادی که خواستار زمان شما هستند، نه! نگویید

کافه راز : آیا برنامه‌ی زندگیتان بیش از حد فشرده است؟ در این دنیای پر مشغله، تنها شما اینگونه...