web
analytics
نقاط قوت | کافه راز

برچسب:, ,

غلبه

رشد فردی : چطور بر طرزفکر “من نمیتوانم” خود غالب شوید

ترجمه شده توسط کافه راز : برای شروع باید بر نقاط قوت خود متمرکز شوید نه کمبودهایتان. ممکن است...