web
analytics
موفقیت چیست ؟ | کافه راز

برچسب:, , , ,

حداکثر موفقیت

موفقیت چیست ؟

ترجمه شده توسط کافه راز : موفق بودن یک انتخاب شخصیست. مظهر موفق بودن در واقع طرح زندگیتان را به...