web
analytics
منطقه امن | کافه راز

برچسب:, , ,

منطقه امن

چرا منطقه امنتان خطرناکترین جا برای زندگی کردن است؟

ترجمه شده توسط کافه راز : می دانید تنها چیزی که من تصمیم داشتم امسال به آن دست پیدا کنم این بود:...