web
analytics
مغزهای متفکر تاریخ | کافه راز

برچسب:, , ,

مغزهای متفکر

۵ قانون بسیار مهم در زندگی از مغزهای متفکر تاریخ

ترجمه شده توسط کافه راز : اگر امروزه شکسپیر الکساندر همیلتون و سوفوکلس در کلاس های مدیریت...