web
analytics
قانون ده هزار ساعت برای رسیدن به کامیابی | کافه راز

برچسب:, , , ,

کافه راز

علاوه بر ده هزار ساعت تمرین، به چه چیزهای دیگری برای موفقیت نیاز دارید!

چه عاملی افراد بسیار موفق را متفاوت می‌‌سازد؟ به لطف گلدول (Gladwell) و استفاده او از تحقیقات...