web
analytics
شکست ، درس شکست | کافه راز

برچسب:

شکست

۱۰ درسی که باید از شکست بگیریم

وقتی جوان‌تر بودم، وقتی اوضاع خوب و آنطور که دوست داشتم پیش نمی‌رفت واقعاً نمی‌توانستم...