web
analytics
رسیدن به موفقیت در کار | کافه راز

برچسب:, , , ,

آموزش بازاریابی

۶ چیزی که دوست دارید مشتریانتان درمورد کسب و کار شما بگویند

ترجمه شده توسط کافه راز : جوری بگویید که مشخص باشد برایتان مهم است. درکتاب “آهنربا: هنر جذب...