web
analytics
راه های جذاب شدن | کافه راز

برچسب:, , , , ,

ترفند جذابیت

ترفندهای علمی برای اینکه جذاب تر به نظر برسید

از همان لحظه اولی که قدم به درون اتاقی می گذارید، قضاوت اشخاص در مورد اینکه چه اندازه دوست...