web
analytics
راه تغییرات درونی | کافه راز

برچسب:, , , ,

تغییر کردن

روانشناس ها می گویند اگر می خواهید تغییر کنید باید خودتان را بپذیرید

ترجمه شده توسط کافه راز : من متوجه شده ام که اکثر ما ذاتا علاقه ای به تغییر نداریم زیرا به این...