web
analytics
راهکار های پذیرش شکست | کافه راز

برچسب:, , , , ,

پذیرش، اولین قدم برای رویارویی با شکست

گاهی کسب و کارها با شکست مواجه می شوند. اگر مدیرعامل هستید باید این حقیقت را بپذیرید که ممکن...