web
analytics
راهکار مدیریت | کافه راز

برچسب:, , ,

مدیران خوب

۹ جمله ای که مدیران خوب هرگز نمی گویند

ترجمه شده توسط کافه راز : بخاطر حرف های نیش داری که می زنید عذاب وجدان دارید؟ قبل از حرف زدن...