web
analytics
جاهایی از بدن که از شستن آن ها غافلیم | کافه راز

برچسب:, , , , ,

کافه راز

آیا می دانید کدام قسمت های بدن را بیشتر باید شست؟

احتمالا توانایی آن را دارید تا در عرض دو دقیقه حمام کنید و اگر عجله داشته باشید این برایتان...