web
analytics
تکنیک برد | کافه راز

برچسب:, , ,

برنده شدن

اگر می خواهید برنده شوید، اول به دیگران کمک کنید برنده شوند

ترجمه شده توسط کافه راز : ما در رقابت کردن بسیار عجیب هستیم و این معمولا باعث ایجاد طرز فکری...