web
analytics
تخفیف دادن | کافه راز

برچسب:,

تخفیف

وقتی مشتریان درخواست تخفیف دارند علت را جویا شوید

با این سوال اگر واقعا دلیل موجهی داشته باشند متوجه خواهم شد.بعضی افراد از من می خواهند بدون...