web
analytics
بهانه تراشی | کافه راز

برچسب:, ,

بهانه تراشی

بهانه تراشی

ترجمه  شده توسط کافه راز : برای اینکه چه کسی هستید و کجا قرار دارید بهانه تراشی نکنید. زیرا...