web
analytics
انسان موفق | کافه راز

برچسب:, , , , ,

انسان موفق

انسانها شانسی موفق نمیشوند موفقیت آنها با انجام تمرینات مداوم درون نگریست

ترجمه شده توسط کافه راز : هر چند وقت یکبار زمانی را برای فکر کردن به درون خودتان اختصاص می...

باهوش

چرا انسان های باهوش اطرافشان را با انسانهای باهوشتر پر می کنند.

ترجمه شده توسط کافه راز : آیا تا به حال یک سخنرانی پس از دریافت یک جایزه را شنیده اید که در آن...