web
analytics
انتقاد و عدم پذیرش | کافه راز

برچسب:, , ,

انتقاد

در برابر انتقاد و عدم پذیرش چه رفتاری داشته باشیم؟

ترجمه شده توسط کافه راز :گاهی نظر شما تنها موضوعی است که اهمیت دارد. می گویند که “هرانسانی...