web
analytics
امید ، امید به زندگی ، افزایش امید | کافه راز

برچسب:

امید به زندگی

در مصیبتها هم به دنبال امید باشید

ترجمه شده توسط کافه راز : درمواجه با مصیبت ها زمانی که در شرایط بسیار دشواری قرار می گیریم به...