web
analytics
افزایش کارآمدی | کافه راز

برچسب:, , ,

شعار زندگی

چگونه باید شعار زندگی تان را پیدا کنید تا پتانسیل واقعی تان را درک کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : نگاهی به این ۳ مرحله برای ایجاد یک سرود زندگی شعار من در زندگی ساده و...