web
analytics
افراد کارآمد | کافه راز

برچسب:, ,

sucess

سه سوالی که افراد کارآمد روزانه از خود می‌پرسند ؟

کافه راز: من به مردم می‌آموزم که چگونه در زندگی بسیار موفق باشند. من عادت‌ها و طرز تفکر و...