web
analytics
آیا ژنتیک بر قدرت رهبری تاثیر دارد؟ | کافه راز

برچسب:, , , , ,

کافه راز

آیا توانایی رهبری و مدیریت، به ژنتیک ما بستگی دارد؟

ژن CHRNB3 با احتمال تصاحب مناصب رهبری در ارتباط است. یک تحقیق علمی بسیار هیجان‌انگیز در سال ۲۰۱۳...