web
analytics
آیا با پول می توان شادی خرید؟ | کافه راز

برچسب:, , , ,

کافه راز

اگر با پول نمی توان شادی را خرید، با چه چیزی می شود؟

به آخرین باری که چیزی که مدت‌ها می‌خواستید را خریدید، فکر کنید. پس از آن چه حسی داشتید؟ حس...