web
analytics
آموزش سخنرانی ، ارتباطات ، مراحل سخنرانی | کافه راز

برچسب:

اموزش سخنرانی

تجزیه و تحلیل یک سخنرانی TEDx ساده و زیبا(آموزش سخنرانی)

بدون هیچ استرس و هیجانی، این ها مواردی هستند که برای طراحی سخنرانی ام استفاده کردم. این...