web
analytics
استراتژیهای موفقیت | کافه راز | Page 9

دسته:استراتژیهای موفقیت

مسئولیت پذیری

۵ توصیه برای اینکه فرد مسئولیت پذیری باشید

به این دلیل است که حس مسئولیت پذیری شما فقط به خودتان بستگی دارد. شما خودتان رفتار، اعمال و...

بیل گیتس

۶ عادت افراد فوق موفق پیش از خواب

کافه راز : همه ی ما داستانهایی درمورد فرد فوق موفقی که هرروز صبح زود بیدار می شود و پیش از آنکه...

افراد موفق

۸ روشی که افراد خیلی موفق برای زمان خود برنامه ریزی می کنند

“افراد موفق به ندرت منتظر اتفاقات می نشینند، آنها بیرون می روند و باعث می شوند اتفاقات...

اینده

برنامه ریزی کاری: ده روش آمادگی برای موفقیت در آینده

کافه راز : با توجه به دانشگاه آمریکایی مدیران بهداشت و درمان، حدودا ۱۰۰۰۰۰ نفر در منسب های...

success strateji

۱۰ استراتژی قدرتمند موفقیت

کافه راز : اگر تصمیم شما برای ایجاد تغییرات قابل توجه و پایدار در زندگیان جدی است و نمی خواهید...

استراتژی موفقیت

۸ استراتژی برای موفقیت و حرفه ای شدن در کسب و کار

همه این روزها به دنبال موفقیت در کار هستند. در حال حاضر موفق شدن شاید نیاز به خیلی از اصول مهم...

موفقیت استراتژی

استراتژی های کاربردی و عملی موفقیت

موفقیت برای افراد مختلف میلیون ها معنی متفاوت در بر دارد. شاید معنایی که یک فرد در نظر خود از...

درونگرا

استراتژی های موفقیت برای درونگراها و برونگراها

اشخاصی که ترجیحات شخصیتی خود رادرک می کنند با زبردستی بیشترنقشهای خود را مدیریت می کنند....