web
analytics
استراتژیهای موفقیت | کافه راز

دسته:استراتژیهای موفقیت

جسارت

نقش جسارت در موفقیت

ترجمه شده توسط کافه راز : اگر جرات انجام کارهای جسورانه را نداشته باشید، رسیدن به موفقیت...

طرز فکر موفق

طرز فکر انسان های بسیار موفق

ترجمه شده توسط کافه راز : ۵ طرز فکر آموختنی از انسان های بسیار موفق آیا تا کنون به این موضوع...

راه پیشرفت

چطور از چیزهایی که می خواهید بیشتر به دست آورید

ترجمه شده توسط کافه راز : سختتر، بهتر، قوی تر، سریعتر – اینطور می توانید تمام ” تر” ها را...

غریزه

نقش غریزه در رسیدن به اهداف

ترجمه شده توسط کافه راز : چرا غریزه ی شما می تواند در رسیدن به اهدافتان به شما کمک کند از پنجره...

خانم های موفق

راز زنان موفق

ترجمه شده توسط کافه راز : ۶ چیزی که خانم های موفق آنها را کشف کرده اند. ظاهرا سقف شیشه ای برای...

من میتوانم

قدرت عبارت “من می توانم”

ترجمه شده توسط کافه راز : ۵ روشی که قدرت عبارت “من می توانم” شما را تغییر می دهد. تصورکردن...

برنامه ریزی برای موفقیت

بزرگ فکر کنید، کوچک عمل کنید و برای موفقیت برنامه ریزی کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : دونالدترامپ اگر بزرگ نبود، هیچ چیز نبود. یک تاجر آمریکایی و صاحب...

نظم فردی

چطور یک نظم و قانون جدید را شروع کنیم

ترجمه شده توسط کافه راز : موفقیت از آنجایی شروع می شود که بر کوچکترین جزئیات زندگی هم تسلط...

رقابت

رقابت می تواند شما را به سمت چیزهای فوق العاده ای سوق دهد

ترجمه شده توسط کافه راز : آیا شما مشکلی بزرگی دارید که دوست دارید آن را حل کنید؟ مشکلی که اگر...

مهمترین هدف

هدفگذاری

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور در ۱۰۰ روز به مهمترین هدف زندگیتان دست پیدا کنید. جان لی دوماس ۵...