web
analytics
موفقیت | کافه راز | Page 32

دسته:موفقیت

درونگرا

استراتژی های موفقیت برای درونگراها و برونگراها

اشخاصی که ترجیحات شخصیتی خود رادرک می کنند با زبردستی بیشترنقشهای خود را مدیریت می کنند....

خلاقیت

روش‌های عملی برای تقویت قدرت خلاقیت

۱- حضور در کنار افراد نخبه و خلاق به عقیده‌ی انیشتن خلاقیت “مُسری” است و می‌تواند از...

سقراط

راز موفقیت از زبان سقراط

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست. سقراط به او گفت، “فردا به کنار نهر آب بیا تا راز...

خلاقیت

روش‌های رفتاری برای تقویت قدرت خلاقیت

برخی رفتارهای ما در افزایش یا کاهش قدرت خلاقیت ما تاثیر مستقیم دارند. برای افزایش خلاقیت...

رشد فردی

قدم به قدم تا رشد فردی

رشد و تکامل فردی کاری بسیار دشوار است. اگر تا به حال برای رشد و پیشرفت خودتان وقت و انرژی...

رشد فردی

۴ نکته مهم برای بهبود رشدفردی و شخصیتی

۱- بسیار آموزش پذیر باشید: تکبر دشمن جدی رشد شخصی است. به مدت یکماه در هر فرصتی خود را در نقش...