web
analytics
موفقیت | کافه راز

دسته:موفقیت

اعتقادات

۴ راهکار برای اینکه از اعتقادات خود پشتیبانی کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : داشتن شجاعت اخلاقی به این معناست که در مقابله با ترس هایتان کار صحیح...

جسارت

نقش جسارت در موفقیت

ترجمه شده توسط کافه راز : اگر جرات انجام کارهای جسورانه را نداشته باشید، رسیدن به موفقیت...

انسانهای منفی

برخورد با انسانهای منفی

ترجمه شده توسط کافه راز : با انسان های منفی چه برخوردی داشته باشیم؟ اگر به دوستان و خانواده...

بهانه تراشی

بهانه تراشی

ترجمه  شده توسط کافه راز : برای اینکه چه کسی هستید و کجا قرار دارید بهانه تراشی نکنید. زیرا...

طرز فکر موفق

طرز فکر انسان های بسیار موفق

ترجمه شده توسط کافه راز : ۵ طرز فکر آموختنی از انسان های بسیار موفق آیا تا کنون به این موضوع...

جذب موفقیت

جذب موفقیت

ترجمه شده توسط کافه راز : موفقیت را باید جذب کرد، نه اینکه آن را تعقیب کرد. هدف ما باید این باشد...

راه پیشرفت

چطور از چیزهایی که می خواهید بیشتر به دست آورید

ترجمه شده توسط کافه راز : سختتر، بهتر، قوی تر، سریعتر – اینطور می توانید تمام ” تر” ها را...

غریزه

نقش غریزه در رسیدن به اهداف

ترجمه شده توسط کافه راز : چرا غریزه ی شما می تواند در رسیدن به اهدافتان به شما کمک کند از پنجره...

خانم های موفق

راز زنان موفق

ترجمه شده توسط کافه راز : ۶ چیزی که خانم های موفق آنها را کشف کرده اند. ظاهرا سقف شیشه ای برای...

من میتوانم

قدرت عبارت “من می توانم”

ترجمه شده توسط کافه راز : ۵ روشی که قدرت عبارت “من می توانم” شما را تغییر می دهد. تصورکردن...