web
analytics
جملات انگیزشی | کافه راز | Page 2

دسته:جملات انگیزشی

حرکت

از میانه ی مسیر به سمت پایان راه حرکت کنید

داشتن انگیزه در ابتدای مسیر رسیدن به یک هدف مهم آسان است، همین طور فکرکردن به نتیجه ی نهایی و...

ایجاد انگیزه

۶ راه برای ایجاد انگیزه در زمان هایی که حس انجام کاری را ندارید

در اینجا ۶ راه وجود دارد برای ایجاد انگیزه در زمانهایی که حس انجام کاری را ندارید. ۱٫کشف کنید...

انگیزش

جملات انگیزشی سری ۱

– با استعداد متوسط اما پشتكار زیاد به هر چه بخواهيد مي رسيد. – اگر در كارها جديت به خرج...