web
analytics
کارگروهی | کافه راز | Page 2

دسته:کارگروهی

ایجاد انگیزه در گروه

ایجاد انگیزه در گروه : ۶ راه برای ایجاد انگیزه در افراد یک گروه

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور کاری کنیم که اعضای گروه ابتکار به خرج دهند و بیشتر توجیه پذیر...

ارتباط درونگرا و برون گرا

موفقیت در کار :۳ دلیل برای اینکه کار کردن با مخالفان کار سختی است

ترجمه شده توسط کافه راز : چرا روابط به رابطه های درونگرا و برونگرا تقسیم شده اند؟ ما در دنیایی...

راه موفقیت

راه موفقیت :اگر میخواهید برای مدت طولانی رهبر تیم باشید باید ابتدا یک تیم ساز خوب باشید

ترجمه شده توسط کافه راز : در جایی که زندگی می کردم ، مربی های کمی وجود دارند که احترام بیشتری...

استراتژی مدیریت

۶ استراتژی برای توانمندسازی تیم همراهتان

اما کسانی که در مورد مدیریت مطالعه می‌کنند می‌دانند برای یک رهبری خوب، باید افراد اطراف خود...

هم تیمی

۷ ویژگی هم تیمی های بسیارخوب

کافه راز : اعتماد، شوروهیجان، خودآگاهی … آیا شما در یک تیم بازی می کنید؟ درزمان کودکی عاشق...

کار گروهی

فواید کار گروهی

کارکردن با گروه راه‌هایی دارد که می‌تواند باعث پیشرفت یک مجموعه شود. از سویی نبود انگیزه کار...