web
analytics
طرز فکر کارآفرین | کافه راز | Page 6

دسته:طرز فکر کارآفرین

استراتژی موفقیت

۸ استراتژی برای موفقیت و حرفه ای شدن در کسب و کار

همه این روزها به دنبال موفقیت در کار هستند. در حال حاضر موفق شدن شاید نیاز به خیلی از اصول مهم...

ویژگی کارآفرین

آیا ویژگی های یک کارآفرین را دارید ؟

آیا من ویژگی های یک کارآفرین را دارم؟ بعضی از ویژگی های برجسته ی شخصیتی و اجتماعی کارآفرینان...

کارآفرین

همچون یک کارمند فکر می‌کنید یا همچون یک کارآفرین؟

پس از آنکه کتابی از کارول راث، با عنوان کارآفرینی مدرن را خواندم تصمیم گرفتم تا درباره شیوه...