web
analytics
تعادل | کافه راز | Page 3

دسته:تعادل

منطقه امن

چرا منطقه امنتان خطرناکترین جا برای زندگی کردن است؟

ترجمه شده توسط کافه راز : می دانید تنها چیزی که من تصمیم داشتم امسال به آن دست پیدا کنم این بود:...

کتاب خواندن با صدای بلند

۵ دلیل مهم برای اینکه با صدای بلند کتاب ها را بخوانید.

ترجمه شده توسط کافه راز : “دود همه جا را فرا گرفته بود، هری پله ها را پایین رفت تا به زندان...

یادداشت روزانه

یادداشت رویدادهای روزانه

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور عادت یادداشت رویدادهای روزانه را شروع کنیم. اولین یادداشت های...

شکرگذاری

شکرگذاری : ۵ روش برای اینکه بیشتر شکرگذار باشیم

ترجمه شده توسط کافه راز : قدردان بودن درهای فرصت های جدید، خیر و برکت و تجربیات خاص را به زندگی...

بازسازی ذهن

چطور حالت ذهنی متناقض خود را بازسازی و اصلاح کنیم

ترجمه شده توسط کافه راز : امکان ندارد که یک وضعیت احساسی و یا یک احساس منفی توجه شما را از...

باور غلط

انسانهایی که ذهنی قوی دارند چطور از باورهای غلط دوری می کنند؟

ترجمه شده توسط کافه راز : کانیشا در یک خاندان دموکرات در ممفیس، تنسی بزرگ شد. تاجایی که خودش به...

تعادل کار و زندگی

ایجاد تعادل :چطور میان زندگی و کار تعادل ایجاد کنیم

ترجمه شده توسط کافه راز : ۴ راهنمایی برای مدیریت الویت ها و استفاده از زمان برای انجام کارهایی...

امید به زندگی

در مصیبتها هم به دنبال امید باشید

ترجمه شده توسط کافه راز : درمواجه با مصیبت ها زمانی که در شرایط بسیار دشواری قرار می گیریم به...

زمان ایجاد تغییرات

زمانی که این ۳ چیز را با خود تکرار کنید، یعنی که زمان ایجاد تغییرات رسیده است

زمانی که کار و زندگی از تعادل خارج شود، مکالمه ای چنینی در ذهنتان رخ می دهد: زمانی که دیر به...

اوقات بیکاری

۴ روش هوشمندانه برای گذراندن اوقات بیکاری

ترجمه شده توسط کافه راز: به جسم و ذهنتان فرصت بدهید دوباره بازسازی شوند احتمالا من دوست دارم...