web
analytics
تیم کافه راز | کافه راز
تیم کافه راز

منطقه امن

چرا منطقه امنتان خطرناکترین جا برای زندگی کردن است؟

ترجمه شده توسط کافه راز : می دانید تنها چیزی که من تصمیم داشتم امسال به آن دست پیدا کنم این بود:...

اعتقادات

۴ راهکار برای اینکه از اعتقادات خود پشتیبانی کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : داشتن شجاعت اخلاقی به این معناست که در مقابله با ترس هایتان کار صحیح...

کتاب خواندن با صدای بلند

۵ دلیل مهم برای اینکه با صدای بلند کتاب ها را بخوانید.

ترجمه شده توسط کافه راز : “دود همه جا را فرا گرفته بود، هری پله ها را پایین رفت تا به زندان...

جسارت

نقش جسارت در موفقیت

ترجمه شده توسط کافه راز : اگر جرات انجام کارهای جسورانه را نداشته باشید، رسیدن به موفقیت...

چگونه شادتر باشیم

چگونه شادتر باشیم

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور پایین آوردن سطح انتظارات باعث می شود شادتر باشیم. زمانی که من به...

تغییر زندگی

تغییر رفتار دیگران

ترجمه شده توسط کافه راز : تغییر کردن دشوار است – چطور می توان دیگران را هم جوری تحت تاثیر قرار...

انسانهای منفی

برخورد با انسانهای منفی

ترجمه شده توسط کافه راز : با انسان های منفی چه برخوردی داشته باشیم؟ اگر به دوستان و خانواده...

یادداشت روزانه

یادداشت رویدادهای روزانه

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور عادت یادداشت رویدادهای روزانه را شروع کنیم. اولین یادداشت های...

بهانه تراشی

بهانه تراشی

ترجمه  شده توسط کافه راز : برای اینکه چه کسی هستید و کجا قرار دارید بهانه تراشی نکنید. زیرا...

طرز فکر موفق

طرز فکر انسان های بسیار موفق

ترجمه شده توسط کافه راز : ۵ طرز فکر آموختنی از انسان های بسیار موفق آیا تا کنون به این موضوع...