web
analytics
مارس | 2017 | کافه راز | Page 3

آرشیو پست

مثبت اندیشی

۵ روش برای اینکه حتی زمانی که روز بدی داشته اید، باز هم مثبت اندیش باشید

ترجمه شده توسط کافه راز :این قانون مورفی است. صفی که در فروشگاه در آن ایستاده اید گیر کرده است...

شعار زندگی

چگونه باید شعار زندگی تان را پیدا کنید تا پتانسیل واقعی تان را درک کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : نگاهی به این ۳ مرحله برای ایجاد یک سرود زندگی شعار من در زندگی ساده و...