web
analytics
دسامبر | 2016 | کافه راز

آرشیو پست

احساس بی انگیزگی

علت بی انگیزگی

ترجمه شده توسط کافه راز : علت علمی اینکه چرا احساس بی انگیزگی دارید؟ شما همیشه انگیزه دارید....

تبدیل ضعف به قوت

تبدیل نقاط ضعف به قوت

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل کنید . در دایره ی پیشرفت شخصی و...

ویژگی های اعتماد به نفس

نشانه های اعتماد به نفس

ترجمه شده توسط کافه راز :۱۲ چیزی که انسان های دارای اعتماد به نفس واقعی به طور متفاوت انجام می...

برنامه ریزی برای موفقیت

بزرگ فکر کنید، کوچک عمل کنید و برای موفقیت برنامه ریزی کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : دونالدترامپ اگر بزرگ نبود، هیچ چیز نبود. یک تاجر آمریکایی و صاحب...

کار مورد علاقه

۵ روش برای اینکه علاقه تان را به یک حرفه تبدیل کنید

ترجمه شده توسط کافه راز : به این فکر نکنید که دنیا به چه چیزهایی احتیاج دارد، به این فکر کنید...

نظم فردی

چطور یک نظم و قانون جدید را شروع کنیم

ترجمه شده توسط کافه راز : موفقیت از آنجایی شروع می شود که بر کوچکترین جزئیات زندگی هم تسلط...

تغییر زندگی

تغییر زندگی

ترجمه شده توسط کافه راز : ۳ روشی که تزکیه نفس و اصلاح خود می تواند زندگی شما را تغییر دهد. من ۱۰...

رضایت از زندگی

روش های زندگی رضایت بخش تر

ترجمه شده توسط کافه راز : ۳ چیزی که باعث می شود زندگی رضایت بخش تر شود. من به خاطر چیزهایی که...

افزایش تمرکز

افزایش تمرکز

ترجمه شده توسط کافه راز :چطور چیزهایی که باعث عدم تمرکز می شوند را از بین ببریم؟ وقتی که موضوع...

سحرخیزی

چطور سحرخیز شویم ؟

ترجمه شده توسط کافه راز : چطور شد که من به یک انسان سحرخیز تبدیل شدم؟ (و چطور شما هم می توانید!)...