web
analytics
چطور یک نظم و قانون جدید را شروع کنیم | کافه راز
نظم فردی

چطور یک نظم و قانون جدید را شروع کنیم

ترجمه شده توسط کافه راز : موفقیت از آنجایی شروع می شود که بر کوچکترین جزئیات زندگی هم تسلط پیدا کنیم. همه ی انسان ها فهرستی از “بایدهای همراه با پشیمانی” دارند.

  • باید آخر هفته برای مادرم نامه ای می نوشتم.

  • باید خیلی پیش از این به او می گفتم که چقدر برایم مهم است.

  • باید ماه پیش با آن طلبکار تماس می گرفتم و حقیقت را به او می گفتم.

  • باید سال ها قبل ورزش کردن را شروع می کردم.

هر روزی را که انتخاب کنیم می توانیم براساس قواعد و اصول سر کار برویم – هر کدام از این فعالیت های کوچک باعث شروع یک فرآیند انضباط شخصی می شوند. لذتی که از همین دستاورد های کوچک به دست می آید آغازگر یک روند جادویی است.

انگیزه های درونی اولیه که حاصل از تمرین قوانین جدید و ساده است، آغاز کننده ی فرآیندی به نام “افزایش ارزش های شخصی” است. اهمیتی ندارد که این فعالیت ها تا چه اندازه کوچک و بی ارزش باشند، زیرا موقعیت های عالی میان همین قوانین مبهم اما مهم قرار دارند.

این نوع فرآیند ساده نرده بانی می سازد که ما را از عمق شکست ها خارج می کند. با هر قانون جدید ما پله ای می سازیم که به ما کمک می کند تا از جای تاریکی که انسان های بازنده، شاکی و بی اطلاع دورهم جمع شده اند تا از ناملایمتی های زندگی داستان های غمگین تعریف کنند فرار کنیم و بالا برویم.

ساخت یک نردبان کار بسیار آسانی است.

کوچکترین قوانین، که هر روزه تمرین شوند، فرآیندی فوق العاده آغاز می کنند که می تواند زندگی ما را برای همیشه دستخوش تغییر کند. تا زمانی که یادگرفته ایم از تمام موقعیت های کوچکی که زندگی در مسیر ما قرار می دهد مراقبت کنیم، هرگز نمی توانیم برای شاد و موفق بودن بر قوانین و قواعد تسلط پیدا کنیم.

بزرگترین دستاوردهای زندگی با تسلط بر قوانین کوچک به دست می آیند. همان “ماهیچه های” ذهنی، احساسی و فلسفی که برای نوشتن یک نامه، تمیزکردن انباری یا پرداخت قبض ها مورد استفاده هستند، درانجام کارهایی مانند اداره ی یک شرکت یا مدیریت یک سازمان هم شرکت دارند.

ما نمی توانیم یک شهر را مدیریت کنیم تا زمانی که نتوانیم برخودمان کنترل داشته باشیم. نمی توانیم بر یک امت حکومت کنیم اگر نتوانیم بر خودمان کنترل داشته باشیم. نمی توانیم آینده ی مان را طراحی کنیم تا زمانی که نتوانیم عادت هایمان را بازسازی کنیم. نمی توانیم نتایج و جوایز را افزایش دهیم تا زمانی که سطح فعالیت های هوشمندانه ی خود را افزایش نداده ایم.

مکان مناسب برای ایجاد قوانین جدید در ابتدا از درون خود ماست. از همانجاست که موفقیت واقعا آغاز می شود، با به دست آوردن تسلط بر جزئیات کوچک زندگی مان. اگر ما خودمان را با نظم و قانون کنیم و به سمت مراحل اولیه ی رشد حرکت کنیم و این قوانین را نادیده نگیریم، تمام جوایز عالی زندگی برای همه ی ما آماده است. نباید به هر فعالیت کوچکی اجازه دهیم که سبک زندگی، ثروت، رفاقت و سلامت آینده ما را از بین ببرد.

نباید به هر اشتباه در قضاوت اجازه دهیم که ما را فریب دهد و به این فکر کنیم که “کنار گذاشتن چیزهای دیگر” تغییرات مهمی ایجاد نمی کنند. نمی توانیم به خودمان بگوییم که “این تنها جایی است که نظم شخصی ام را کنار می گذارم”. همین “تنها جا” باعث شروع فرآیند فرسایش سایر قوانین ما می شوند.

یکی از چالش هایی که دائما با آنها روبه رو می شویم انجام فعالیت های منضبط است. ما باید برای خودمان قوانینی تنظیم کنیم که رویاهایمان را به برنامه تبدیل کنیم، و برنامه ها را به هدف، و اهداف را به فعالیت های کوچک روزانه ای که ما را به سمت موفقیت سوق می دهند.

در نهایت باید از قدرت تخیل خود استفاده کنیم. باید به این فکر کنیم که همه چیز ممکن است. باید به خودمان یادآوری کنیم که برای انجام کارهایی که ممکن هستند گاهی باید با چیزهای غیرممکن خود را به چالش بکشیم.

کافه راز : برنامه ریزی، تخیل و فعالیت های مشتاقانه نیروهای فوق العاده ای هستند که این قدرت را دارند که زندگی ما را دست خوش تغییر کنند.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد کافه راز
پیشنهاد کافه راز
ترجمه شده توسط کافه راز : به این فکر نکنید که دنیا به چه چیزهایی احتیاج…